Beeldende therapie

Wat is beeldende therapie

Beeldende therapie is een non-verbale, ervaringsgerichte therapievorm. Wat in woorden moeilijk of niet te zeggen is, kan in beeldend werk tot uitdrukking komen en zichtbaar worden. Daardoor wordt iets bespreekbaar en behandelbaar. Niet het praten staat centraal, maar het beeldende proces. De therapie is erop gericht om de cliënt weer nieuwe, positieve ervaringen te geven.
De cliënt hoeft niet kunstzinnig te zijn. Wel is het een voordeel als de cliënt interesse en affiniteit met beeldend werken heeft.
Door specifieke, gerichte en individuele opdrachten van de therapeut wordt de cliënt in het therapeutisch proces geholpen om zelfvertrouwen en eigenheid te hervinden en zo nodig problemen aan te pakken.

Mogelijke doelen in de beeldende therapie

          • Emotionele problemen
            Verwerken van traumatische ervaringen en/of het leren uiten van emoties en                   
            deze vorm te geven. Leren omgaan met verlies, begeleiding bij een rouwproces

          • Gedragsmatige problemen
            Onder andere het leren structuur aanbrengen, probleemgedrag tegen te gaan,                  
            probleemgedrag verminderen, beter omgaan met frustraties, controle loslaten,    
            concentratie verhogen en doorzettingsvermogen vergroten.

          • Conflictverwerking
            Leren omgaan met tegenstellingen, conflicten leren vorm te geven en verwerken.
 
          • Egoversterking
            Ontdekken en uitbreiden van mogelijkheden en onmogelijkheden, vergroten van     
            zelfvertrouwen en zelfbeeld, leren accepteren van grenzen en beperkingen,   
            ontwikkelen van eigenheid en identiteit.

         • Sociaal functioneren
           Leren samenwerken, leren kijken en luisteren naar anderen, bevorderen van   
           assertiviteit, leren grenzen stellen, rekening leren houden met anderen.

Voor wie is beeldende therapie geschikt
Beeldende therapie is geschikt voor kinderen, jong volwassenen, volwassenen en oudere mensen.

Beeldende activiteiten
          • Tekenen en schilderen
          • Maken van ruimtelijk werk
          • Maken van collages
          • Werken met hout
          • Beeldhouwen
          • Werken met textiel
          • Vilten
          • Buitenactiviteiten, bv. Graffiti

Beeldende therapie kan individueel gegeven worden, in duo’s of groepen.