Therapeut

Mirjam Pfizenmayer is persoonlijk begeleider en beeldend therapeut.

Ik ben sinds 2005 werkzaam als persoonlijk begeleider in een logeerhuis van de Stichting Ilmarinen in Groningen. Dit is een logeerhuis voor kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Door mijn werk op het logeerhuis heb ik veel ervaring op kunnen doen in het werken met kinderen met autisme en gedragsproblemen.

Naast mijn werk op Ilmarinen heb ik de studie beeldende therapie in Leeuwarden gevolgd. In 2011 heb ik hiervoor mijn diploma behaald. Sindsdien geef ik samen met een andere beeldende therapeut workshops aan vaktherapeuten over een module die wij tijdens de studie ontwikkeld hebben. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij de W.A. van Lieflandschool in Groningen en heb ik beeldende therapie gegeven aan jong volwassenen met een beperking en/of gedragsstoornis. De doelstelling lag vooral op traumaverwerking.

Mijn eindonderzoek heb ik gedaan bij Accare in Groningen. Hier heb ik een handleiding geschreven voor het meetinstrument de ‘Huis-Boom-Mens tekentest’. In 2013 ben ik in Kameroen geweest. Hier heb ikĀ  in een school voor kinderen en jong volwassenen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen beeldende therapie gegeven. Daarnaast heb ik coaching aan de leerkrachten gegeven.